<Foto: Rias Immink> 

!!! Meer dan 1300 mensen ondertekenden de petitie !!! 

(Dus, Gemeente Geldermalsen: Meer dan de helft van de inwoners geeft u een signaal !)

Is het okee dat de Gemeente Geldermalsen het dorp verder in twee stukken splijt?

Is het okee dat de Gemeente Geldermalsen de trillings- en geluidsoverlast maar voor een deel van het dorp oplost?

Is het okee dat de Gemeente Geldermalsen zonder enige financiële onderbouwing besluiten neemt over de randweg? 

Nee! Tricht is niet tegen, maar Tricht verdient BETER! 

En Oh ja, Gemeente Geldermalsen, waarom lijkt men in Waardenburg wel beter vertegenwoordigd? Al eens nagedacht over een 'Nee' tegen het totaalplan en dan samenwerken met andere gemeenten op hetzelfde traject om voor iedereen betere oplossingen te krijgen? Zou moeten kunnen in een democratisch land toch? Zeg 'Nee' op 1 Juli, neem meer tijd en vertegenwoordig ons!!

 


 

Voor meer foto's (van Ab Donker) van onze spandoeken zie het artikel op http://www.nieuwsbladgeldermalsen.nl !


  

Protestborrel Woensdag 1 Juli 2015, 18:30 in Dorpshuis Tricht !

Beste Trichtenaren,

 
Op woensdagavond 1 juli wordt er besloten wat vele Trichtenaren vrezen. Het besluit wordt genomen omtrent het Totaalplan Spoor. 
Willen we daar bij zijn?
NEE, daar willen we niet bij zijn!!!
Onze aanwezigheid zal geen invloed hebben op de besluitvorming en we worden er chagrijnig van.
 
Het signaal uit Tricht is volledig genegeerd en laten wij Trichtenaren nu de gemeente  Geldermalsen eens negeren!!!!
 
Laten wij gezamenlijk aanstaande woensdag 1 juli een borrel of een frisje drinken en proosten op de saamhorigheid in Tricht. 
Laten we onze ervaringen van de laatste maanden delen met elkaar,  onder het genot van een hapje en drankje. 
Laten we onze kinderen leren dat dit democratie is. En leuk of niet leuk laten we accepteren dat het besluit genomen wordt op 1 juli

Dit neemt niet weg dat we strijdvaardig blijven en blijven strijden voor de idealen voor het dorp Tricht. 
 
Kom allemaal aanstaande woensdag 1 juli naar het grasveld voor het Dorpshuis. Neem een hapje en een drankje mee en laten we gezamenlijk er een mooie spontane avond van maken. 
In navolging van het succesvolle Protest ontbijt komt nu de PROTEST BORREL !!!!!!!!
 
Tijdstip:        18.30 - 21.00 uur (met uitloop)
Locatie:        Dorpshuis 
Wie:              Alle leeftijden!!!
Iets lekkers: Hapje en een drankje
Extra:            Diegene die iets extra's willen doen ter bevordering van de gezelligheid heeft goedkeuring vooraf. 
Verantwoordelijk: iedereen is zelf verantwoordelijk deze avond en heeft eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar meegebrachte kinderen. 

 


Tricht is het eens met de aanleg van het 3e spoor omdat dat nodig is voor Nederlandse economie.

Trichtenaren vinden dat Prorail naast de voorgestelde plannen meer kan doen voor de bewoners die nu al dagelijks schade en hinder hebben van het zware goederenverkeer.

We weten dat het goederenverkeer minstens zal verdubbelen en de trilling zal toenemen.

De inwoners van Tricht vinden daarom dat Prorail extra maatregelen moet nemen die het dorp beschermen voor de komende tientallen jaren.

Het is voor de inwoners dermate belangrijk dat dit voorwaarde is voor het totaalplan.

De inwoners zijn het eens met de komst van de 3 onderdoorgangen en de inwoners vinden dat ze beter kunnen.

Verbeteringen die er maximaal voor zorgen dat Tricht ook in de verre toekomst een leefbaar en aantrekkelijk dorp blijft.

Om dit kenbaar te maken hebben al meer dan 1300 mensen de petitie ondertekend !


 De kernpunten van onze actie zijn:

 • ProRail moet het verouderde spoorbed duurzaam aanpakken. Een modern spoor voor de komende tientallen jaren. Gebruik daarvoor de best beschikbare technieken.
 • Maatregelen die ook trillingen verder dan 60 meter van het spoor tegen gaan. Er zal op een andere manier gekeken moeten worden tot hoever bij het spoor vandaan de schade en hinder door gaan.
 • Maatregelen die geluidsoverlast van het spoor zoveel mogelijk terugdringen naar minder dan 60db. Plaats tijdens de werkzaamheden aan het 3e spoor geluidschermen van 2 meter aan beide kanten van het spoor vanaf het viaduct van de randweg tot over de Lingebrug. M.u.v Nieuwsteeg –westzijde, hier 3 meter.
 • Een fietstunnel rechtdoor onder het spoor onder de Nieuwsteeg, dus zonder bochten slingers. Geschikt voor voetgangers, scootmobielen, rolstoelen en fietsers.
 • Onderzoek wat het effect van een lagere tunnel aan de Lingedijk is voor de inpassing in het landschap en veiligheid voor fietsers
 • Zorg dat de situatie op hoek Kerkstraat – Lingedijk veiliger wordt voor fietsers. Onderzoek het aanleggen van een fietsverbinding in de nieuwe tunnel van het station. Verbind deze dan met een fietspad aan de westkant van de Lingebrug, maak deze meteen geschikt voor hulpdiensten. Is er op andere manieren ruimte te maken?
 • De Langstraat moet over de hele lengte veiliger voor schoolgaand fietsverkeer. Maak een aansluiting van het industrieterrein Nieuwsteeg op de randweg via de ontsluiting van Greefa en maak het kruispunt met de Randweg veiliger.
 • Voorkom sluipverkeer via de Langstraat naar de A2. Maak een verbod voor vrachtwagens.
 • Minimale overlast voor bewoners rondom de randweg. Verleg de randweg achter de boomgaard en scherm af met natuurlijke geluids- en zichtwering voor bewoners van Meersteeg – Wigeliusstraat en bij de aansluiting op de Lingedijk. 

Deze kernpunten werden al door meer dan 1300 !!!!! mensen onderschreven middels onze petitie!!


Belangrijke data:

1 juli, 20.00 uur - Gemeenteraadsvergadering over de inhoud van het totaalplan


Rechtdoor op een helling is al lastig !

Waarom kiezen voor een hoekige hindernisbaan als je met minder helling mooi rechtdoor kan. En rechtdoor is toch ook beter in geval van calamiteiten, zeg nou zelf!

Splits ons mooie dorp niet verder op maar geef ruimte. Zadel Tricht niet op met halve oplossingen 'omdat het geld op is' ! 

Investeer eens in ons dorp, wij betalen toch ook al jaren mee aan alle vernieuwingen in Geldermalsen? 

 

<foto: Fred Dekker>

Optocht naar het Gemeentehuis op 16 Juni 2015

 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni
 • Optocht 16 Juni